எழுத்தறிசுவடி | Augmented Reality | FirstEver 3D AR Book in Tamil for Kids | Ekalaivan

எழுத்தறிசுவடி | Augmented Reality | FirstEver 3D AR Book in Tamil for Kids | Ekalaivan

Thumbbyekalaivan

  • Video
  • 7m 21s
  • 2022
  • All

தமிழில் மழலையர்களுக்கான முதல் முப்பரிமாண புனைமெய் புத்தகம்! Follow us on: WebSite: https://ekalaivan.in/ Email: info@ekalaivan.in Facebook: https://www.facebook.com/ekalaivan/ WhatsApp: +91 8056311773

About “எழுத்தறிசுவடி | Augmented Reality | FirstEver 3D AR Book in Tamil for Kids | Ekalaivan”

#augmented reality in tamil #augmented reality education, #augmented reality and virtual reality,

தமிழில் மழலையர்களுக்கான முதல் முப்பரிமாண புனைமெய் புத்தகம்! செந்தமிழ்ச் சொற்களை மழலைகள் கற்றிட, இலக்கமுறை கொண்டு, கலைத்துவமாய் கவித்துவமாய் முப்பரிமாண உருக்களாய், கற்பனை புரவியின் மெய்நிகர் வார்ப்பினில் ஊற்றிய சிந்தனை சிற்பம் என் புனைமெய் ஓவியம். அகிலம் எங்கும் இருக்கை காணும் முத்தமிழுக்கு ஏகலைவன் என் ஏழாம் அறிவின் எழுத்தறிசுவடி.

No Comments yet

No Comments yet

There are no comments added for this video. Be the first one to comment for this video